Uskonnolliset bonukset

Jos hahmo ilmentää uskontonsa hyveitä hän saa uskontonsa tarjoaman bonuksen. Kuhunkin uskontoon kuuluu kuusi hyvettä. Yksi näistä on aina pious (hengellisyys). Hahmolla pitää olla viidessä näistä hyveistä 16+ bonuksen saamiseksi.

Eri uskonnot ja näiden viisi hyvettä ovat seuraavat

Roomalaiskristitty: Chaste, Forgiving, Merciful, Modest, Temperate.
Bonus: Pelaaja saa kerran per pelikerta laskea yhden haavoittumisensa astetta yhdellä.

Brittiläiskristitty (Pelagialainen): Chaste, Energetic, Generous, Modest, Temperate.
Bonus: Pelaaja saa kerran per pelikerta laskea yhden haavoittumisensa astetta yhdellä.

Brittipakana: Lustful, Energetic, Generous, Honest, Proud.
Bonus: +2 kaikkiin toipumisheittoihin ja lasten hankkimiseen (sekä seksiin, jos tällaista joskus heitetään).

Piktianimisti: Vengeful, Honest, Proud, Arbitrary, Worldly.
Bonus:+2 luonnossa liikkumiseen. +2 kerran per pelikerta voi kutsua hahmon henkieläimen kykyä joka vastaa sukubonusta.

Germaanipakana (Wotanilainen): Generous, Proud, Worldly, Indulgent, Reckless.
Bonus: +2 kaikkien aseiden vaurioihin.

Evil: Vengeful, Selfish, Deceitful, Cruel, Suspicious
Bonus: Henkilökohtainen ja uniikki taikaesine.

Uskonnolliset bonukset

Ruusu ja Miekka 1: Uther Pendragonin Aika tuomas_kortelainen_9