Läänitysten hallinnan säännöt

Läänitysten tulot

Tyypillinen tilus tuottaa 6 libraa vuodessa. Jos läänitys on huono se voi tuottaa myös vähemmän, yleensä 3 libraa vuodessa. Näiden lisäksi hahmo voi saada tuloja läänityksens ylimääräisistä rakennuksista.

Sotajoukot

Ritarit ylläpidetään libroilla. Köyhä ritari maksaa 3 libraa vuodessa, tyypillinen ritari 6 libraa vuodessa, rikas ritari 12 libraa vuodessa ja törkeän rikas ritari 24 libraa vuodessa.

Näiden lisäksi hahmo voi ylläpitää tiluksillaan jalkaväkimiehiä, jotka ovat usein (mutta eivät aina) hahmon suvun miehiä. Jokainen 3 libran tilus voi ylläpitää ilmaiseksi kahta jalkaväkimiestä ja 6 libran läänitys voi ylläpitää neljää jalkaväkimiestä. Jos hahnmo haluaa pitää yllä suurempaa määrää jalkaväkimiehä, täytyy hänen maksaa vuodessa 2 libraa kustakin ylimääräisestä.

Ylimääräiset rakennukset

Läänityksilleen voi lisäksi rakentaa ylimääräisiä rakennuksia. Nämä jakaantuvat tavallisiin rakennuksiin ja puolustuslaitteisiin. Rakennuksen ylläpito läänityksillä vähentää yhdellä niiden jalkamiesten määrää, jotka läänitys voi ylläpitää ilmaiseksi.

Tavalliset rakennukset tuottavat ylimääräisiä libroja. 30 libran sijoituksella hahmo voi rakentaa rakennuksen, joka tuottaa 6 libraa vuodessa (esim. myllyn, kappelin tai ylimääräisen viljavaraston).

Hahmo voi myös rakentaa puolustuslaitteita tiluksilleen. Puolustuslaitteet antavat bonusta hahmon kykyyn johtaa alaisiaan tämän puolustaessa tilustaan.

Bonus Hinta
+1 1
+2 3
+3 6
+4 10
+5 15
+6 21

Esimerkkinä Lady Elunedin läänitykset

Sarumin pohjoispuolella
Tilukset: 6
Ylimääräiset rakennukset: Kappeli (5 libraa vuodessa)
Sotajoukot: 4 ritaria, 23 jalkaväkimiestä

Camelotin metsässä
Tilukset: 3
Ylimääräiset rakennukset: -
Sotajoukot: 12 jalkaväkimiestä

Tulot yhteensä: 59 libraa (+6 libraa Paronilta)
Menot: (rikas elintaso) 36 libraa.
Rahaa jää yli: 29 libraa.

Läänitysten hallinnan säännöt

Ruusu ja Miekka 1: Uther Pendragonin Aika tuomas_kortelainen_9